Welke spanning is dodelijk?

Het is moeilijk om een specifieke spanning aan te geven die universeel als dodelijk wordt beschouwd, omdat de gevolgen van elektrische schokken afhangen van verschillende factoren, waaronder individuele gezondheidsomstandigheden, de duur van blootstelling, de stroomsterkte en het pad dat de stroom door het lichaam volgt.

Over het algemeen wordt aangenomen dat spanningen boven de 50 volt potentieel gevaarlijk kunnen zijn, vooral als ze resulteren in stromen die door het lichaam gaan. Spanningen onder de 50 volt worden meestal als laag risico beschouwd, maar het is belangrijk om te begrijpen dat zelfs lagere spanningen gevaarlijk kunnen zijn als ze gepaard gaan met hoge stroomsterktes.

Dodelijke elektrische schokken treden vaak op bij stroomsterktes boven de 100 milliampères, vooral als de stroom het hart beïnvloedt. Het is daarom niet alleen de spanning, maar ook de stroomsterkte die een cruciale rol speelt bij de beoordeling van het risico.

Het is van het grootste belang om elektriciteit serieus te nemen en altijd voorzorgsmaatregelen te nemen om het risico op elektrische schokken te minimaliseren. Bij twijfel over elektrische veiligheid moet professionele hulp worden ingeschakeld, en niet-gekwalificeerde personen moeten elektrische werkzaamheden vermijden. Veiligheid is altijd de hoogste prioriteit bij het omgaan met elektriciteit.