Vanaf 2030 is het de bedoeling dat alle woningen in Nederland minimaal energielabel C moeten hebben. Dit betekent dat woningen tegen die tijd moeten voldoen aan bepaalde energieprestatie-eisen om als voldoende energiezuinig te worden beschouwd. Deze maatregel is onderdeel van de Nederlandse overheid haar streven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de gebouwde omgeving duurzamer te maken.

Dit houdt in dat eigenaren van woningen in de aanloop naar 2030 mogelijk energiebesparende maatregelen moeten nemen om te voldoen aan de nieuwe normen. Dit kan bijvoorbeeld de installatie van betere isolatie, efficiëntere verwarmingssystemen, en/of het gebruik van hernieuwbare energiebronnen omvatten.

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving met betrekking tot energieprestatie-eisen, omdat deze informatie kan worden bijgewerkt naarmate de tijd verstrijkt.