Wat zit er in elektriciteit?

Elektriciteit is de stroom van elektronen door een geleidend materiaal. Het is de beweging van elektrisch geladen deeltjes, genaamd elektronen. Elektronen zijn subatomaire deeltjes die zich bevinden in de buitenste schillen van atomen.

In de meeste gevallen wordt elektriciteit opgewekt door het verschil in potentiaal (spanning) tussen twee punten, zoals bij een batterij of een stopcontact. Dit potentiaalverschil zorgt ervoor dat elektronen zich verplaatsen van het punt met een lagere potentiaal (negatieve pool) naar het punt met een hogere potentiaal (positieve pool). Deze beweging van elektronen vormt een elektrische stroom.

Het materiaal dat de elektronen draagt, staat bekend als een geleider. Metalen, zoals koper en aluminium, zijn goede geleiders van elektriciteit. Andere materialen, zoals rubber of plastic, kunnen isolatoren zijn en voorkomen dat elektronen vrij doorstromen.

Kortom, elektriciteit bestaat uit de beweging van elektronen door geleidende materialen onder invloed van een potentiaalverschil.