Spanning en stroom zijn beide fundamentele begrippen in de elektriciteit, maar ze vertegenwoordigen verschillende aspecten van elektrische circuits. Hier zijn de belangrijkste verschillen tussen spanning en stroom:

 1. Spanning (Volt):
  • Definitie: Spanning, gemeten in volt, geeft aan hoe sterk elektrische lading wordt gedreven in een elektrisch circuit. Het vertelt ons het potentieel voor elektrische energie.
  • Rol: Spanning is vergelijkbaar met het drukniveau in een waterleiding. Het creëert een elektrisch veld dat elektronen in beweging kan brengen wanneer er een gesloten circuit is.
 2. Stroom (Stroomsterkte, Ampère):
  • Definitie: Stroomsterkte, gemeten in ampère, geeft de hoeveelheid elektrische lading aan die per tijdseenheid door een geleider stroomt. Het geeft de intensiteit van de elektrische stroom aan.
  • Rol: Stroom is vergelijkbaar met de hoeveelheid water die door een pijp stroomt. Het vertelt ons hoeveel elektronen er per seconde door een geleider bewegen.
 3. Relatie:
  • Spanning en stroom zijn gerelateerd door de wet van Ohm: stroom (I) is gelijk aan de spanning (V) gedeeld door de weerstand (R) van de geleider (I = V/R).
 4. Symbolen:
  • Het symbool voor spanning is ‘V’, en het symbool voor stroomsterkte is ‘I’ in elektrische notatie.

Kort samengevat, spanning is als de “druk” die elektronen aandrijft, terwijl stroomsterkte de hoeveelheid bewegende elektronen in een circuit aangeeft. Beide zijn essentieel om de werking van elektrische circuits te begrijpen.