Wat is gevaarlijker wissel of gelijkstroom?

Zowel wisselstroom (AC) als gelijkstroom (DC) kunnen potentieel gevaarlijk zijn, maar het gevaar hangt af van verschillende factoren, waaronder de spanning, stroomsterkte en de omstandigheden waarin ze worden gebruikt.

Wisselstroom (AC):

  • Wisselstroom wisselt regelmatig van richting, zoals het stroomt van de ene pool naar de andere.
  • Het is vaak de standaard voor elektriciteitsdistributiesystemen in huizen en bedrijven.
  • Bij hogere spanningen kan wisselstroom het lichaam gemakkelijker binnendringen dan gelijkstroom.

Gelijkstroom (DC):

  • Gelijkstroom stroomt in één richting, van de positieve naar de negatieve pool.
  • Wordt vaak gebruikt in batterijen, elektronische apparaten en gelijkstroomdistributiesystemen.
  • Bij lagere spanningen kan gelijkstroom minder gemakkelijk het lichaam binnendringen dan wisselstroom.

Het risico van elektrische schokken wordt niet zozeer bepaald door het feit of de stroom wisselstroom of gelijkstroom is, maar meer door de spanning en stroomsterkte, evenals de duur van blootstelling. Zowel wisselstroom als gelijkstroom kunnen gevaarlijk zijn bij voldoende hoge spanningen en stroomsterktes.

Bij het omgaan met elektriciteit is het essentieel om veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals het uitschakelen van de stroom bij het uitvoeren van elektrische werkzaamheden en het volgen van de juiste procedures om het risico op elektrische schokken te minimaliseren. Veiligheid is altijd de hoogste prioriteit.