Wat is een VOB kabel?

De term “VOB-kabel” verwijst naar een type kabel dat wordt gebruikt voor elektrische installaties in gebouwen. “VOB” staat voor “Verordnung über das Verfahren für die Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel,” wat in het Duits betekent “Verordening betreffende de procedure voor de inspectie van elektrische installaties en apparatuur.” Het is een Duitse norm die betrekking heeft op de installatie van elektrische systemen in gebouwen.

De VOB-norm heeft betrekking op verschillende aspecten van elektrische installaties, waaronder de specificaties voor de gebruikte kabels. Een VOB-kabel voldoet aan de eisen en specificaties zoals vastgelegd in deze verordening. Het is belangrijk op te merken dat de VOB een Duitse norm is en vooral van toepassing is in Duitstalige gebieden.

De VOB-kabels zijn geschikt voor verschillende toepassingen in gebouwen, zoals het voeden van stopcontacten, verlichting en andere elektrische apparaten. Deze kabels moeten voldoen aan de geldende normen en voorschriften voor elektrische installaties in het betreffende land of de betreffende regio.

Bij het werken met elektrische installaties is het altijd raadzaam om lokale bouwvoorschriften en normen te raadplegen en professioneel advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de gebruikte kabels en installaties aan alle vereisten voldoen.