Wat is een veiligheidsmaatregel bij het werken met elektriciteit?

Een belangrijke veiligheidsmaatregel bij het werken met elektriciteit is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals geïsoleerde handschoenen en veiligheidsbrillen. Deze beschermingsmiddelen helpen om het risico op elektrische schokken en letsel te verminderen.

Geïsoleerde handschoenen zijn speciaal ontworpen om te voorkomen dat elektrische stroom door het lichaam gaat. Ze hebben een isolerende laag die de drager beschermt tegen elektrische schokken. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de handschoenen in goede staat verkeren en regelmatig worden geïnspecteerd op eventuele beschadigingen.

Veiligheidsbrillen beschermen de ogen tegen mogelijke gevaren zoals vonken, stof of andere deeltjes die vrijkomen tijdens het werken met elektrische apparatuur. Het dragen van veiligheidsbrillen is vooral belangrijk bij taken waarbij er kans is op spatten, vonken of andere oogletsel veroorzakende situaties.

Het gebruik van deze persoonlijke beschermingsmiddelen, in combinatie met andere veiligheidspraktijken zoals het uitschakelen van de stroom en het volgen van de juiste procedures, draagt bij aan een veilige werkomgeving bij elektrische taken.