Wat is een dc in kabel?

“DC” in de context van kabels staat voor “Direct Current” of in het Nederlands “Gelijkstroom.” Dit verwijst naar het type elektrische stroom dat door de kabel wordt getransporteerd. Gelijkstroom is een elektrische stroom waarbij de lading in één richting beweegt, van positief naar negatief.

In tegenstelling tot wisselstroom (AC of “Alternating Current”), waarbij de stroomrichting periodiek verandert, blijft de stroomrichting bij gelijkstroom constant. DC-kabels worden vaak gebruikt om elektrische energie van een gelijkstroombron naar een belasting of apparaat te transporteren.

Bij het werken met DC-kabels is het belangrijk om de juiste polariteit te handhaven, omdat de richting van de stroom een vaste oriëntatie heeft. De “+”-kant van de gelijkstroombron moet worden aangesloten op de “+” -kant van de belasting, en de “-“-kant van de bron moet worden aangesloten op de “-“-kant van de belasting om ervoor te zorgen dat de stroom in de juiste richting vloeit.

DC-kabels worden vaak gebruikt in toepassingen zoals zonne-energie-installaties, batterijvoedingen, gelijkstroommotoren en elektronische apparaten die werken op gelijkstroom.