Wat is de meest gebruikte energiebron in de wereld?

Op wereldwijde schaal is fossiele energie, met name aardolie (olie), de meest gebruikte energiebron. Het gebruik van aardolie als energiebron omvat verschillende toepassingen, waaronder transportbrandstoffen, verwarming, elektriciteitsopwekking en industriële processen. Naast aardolie spelen ook steenkool en aardgas een belangrijke rol in de mondiale energievoorziening.

Het gebruik van fossiele brandstoffen heeft echter nadelen, zoals de uitstoot van broeikasgassen, luchtvervuiling en de eindigheid van deze bronnen. Er is wereldwijd een groeiende inspanning om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te vergroten en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen om milieuproblemen aan te pakken en een duurzamere energietoekomst te bevorderen.