Wat is CPR kabel?

“CPR” staat voor “Construction Products Regulation” in het Engels, wat in het Nederlands vertaald kan worden als “Bouwproductenverordening.” CPR is een Europese verordening die de prestaties van bouwproducten, waaronder kabels, reguleert en standaardiseert.

In het kader van kabels betekent CPR dat kabels moeten voldoen aan bepaalde Europese normen met betrekking tot brandgedrag. Dit heeft geleid tot de classificatie van kabels op basis van hun reactie op brand. De classificatie omvat criteria zoals rookontwikkeling, vlamverspreiding en druppelvorming.

De CPR-classificatie van kabels wordt aangegeven met een reeks letters en cijfers, zoals “Cca-s1a,d1,a1.” Elke letter en elk cijfer vertegenwoordigt een specifieke prestatieklasse met betrekking tot brandgedrag.

Hier zijn enkele belangrijke elementen van de CPR-classificatie voor kabels:

  1. Letter “C” (Classification): Geeft aan dat het een kabel betreft en niet bijvoorbeeld een ander bouwproduct.
  2. Letters “ca,” “ba,” “da,” enz.: Duiden op de brandprestatieklasse van de kabel, variërend van hoog naar laag. “ca” geeft bijvoorbeeld aan dat het een kabel met een zeer beperkte bijdrage aan brand betreft.
  3. Letters “s,” “d,” “a,” enz.: Duiden op aanvullende kenmerken zoals rookontwikkeling (“s”), druppelvorming (“d”), en/of zuurgraad (“a”).

CPR-classificaties zijn van toepassing op kabels die worden gebruikt in bouwtoepassingen. Door deze classificaties te hanteren, kunnen bouwprofessionals de geschiktheid van kabels voor specifieke toepassingen beoordelen, met name in situaties waar brandveiligheid van groot belang is. Het is essentieel om de geldende normen en voorschriften met betrekking tot CPR te raadplegen bij het selecteren van kabels voor bouwprojecten.