Moet ik rekening houden met de belasting van andere groepen bij het installeren van een kookgroep of fornuisgroep?

Ja, bij het installeren van een kookgroep of fornuisgroep is het belangrijk om rekening te houden met de belasting van andere groepen in jouw elektrische installatie. Het totale elektrische vermogen dat door de kookgroep of fornuisgroep wordt gebruikt, moet worden opgenomen in de berekening van de totale belasting van de groepenkast.

Elke groep in de groepenkast heeft een maximale stroomcapaciteit, meestal aangeduid in ampère (A). Dit wordt bepaald door de stroomonderbreker die bij die groep hoort. Bij het toevoegen van een kookgroep of fornuisgroep moet je ervoor zorgen dat de totale stroomafname van alle groepen samen binnen het maximale vermogen van de hoofdzekering of de hoofdaansluiting blijft.

Als de totale belasting van de groepen het maximale vermogen overschrijdt, kan dit leiden tot overbelasting van de elektrische installatie, frequente stroomonderbrekingen, brandgevaar en schade aan de apparatuur. Het is daarom belangrijk om de belasting van andere groepen in de groepenkast te beoordelen voordat je een kookgroep of fornuisgroep installeert.

Een professionele elektricien kan de belasting van de groepenkast beoordelen en advies geven over eventuele aanpassingen die nodig zijn, zoals het upgraden van de hoofdzekering of het verdelen van de belasting over meerdere groepen. Dit zorgt ervoor dat de elektrische installatie veilig en conform de geldende voorschriften blijft functioneren.