Nee, het is over het algemeen niet toegestaan om een kookgroep of fornuisgroep op een bestaande groep in de groepenkast te installeren. Een kookgroep of fornuisgroep vereist doorgaans een aparte en gewijd circuit vanwege de hoge stroomvereisten van de kookapparatuur.

Het installeren van een kookgroep of fornuisgroep op een bestaande groep kan leiden tot overbelasting van die groep, wat kan resulteren in frequente stroomonderbrekingen, storingen in andere apparaten die op dezelfde groep zijn aangesloten en mogelijk brandgevaar.

Om een kookgroep of fornuisgroep correct te installeren, moet je een aparte groep in de groepenkast creëren. Dit omvat het installeren van een nieuwe stroomonderbreker in de groepenkast die specifiek is bedoeld voor de kookgroep of fornuisgroep. Vervolgens moet er nieuwe bedrading worden aangelegd vanuit de groepenkast naar de locatie van de kookapparatuur.

Het is belangrijk om de elektrische installatie te laten beoordelen door een professionele elektricien voordat je wijzigingen aanbrengt. Een elektricien kan de belasting van de groepenkast evalueren, de vereiste bedrading en componenten bepalen en de installatie veilig en conform de geldende voorschriften uitvoeren.

Het correct installeren van een aparte groep voor de kookapparatuur zorgt voor een veilige en betrouwbare werking, minimaliseert de kans op storingen en zorgt ervoor dat de elektrische installatie aan de vereiste normen voldoet.