Ja, domotica kan worden beschouwd als zorgtechnologie. Binnen de context van de gezondheidszorg richt zorgtechnologie zich op het gebruik van technologische oplossingen om de gezondheid en het welzijn van individuen te verbeteren, met een specifieke focus op zorgverlening en ondersteuning. Domotica kan een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van zorgbehoeften, vooral bij mensen die zelfstandig willen blijven wonen of die extra ondersteuning nodig hebben.

Enkele voorbeelden van hoe domotica kan worden toegepast in de zorgtechnologie zijn:

 1. Valdetectie:
  • Gebruik van bewegingssensoren en slimme camera’s om vallen te detecteren en automatisch hulp in te schakelen of waarschuwingen te sturen naar zorgverleners.
 2. Medicijnherinneringen:
  • Geautomatiseerde systemen die herinneringen sturen voor medicijninname en dosering, vaak gekoppeld aan slimme medicijndispensers.
 3. Gezondheidsmonitoring:
  • Integratie van sensoren en draagbare apparaten voor het monitoren van vitale functies, zoals hartslag, bloeddruk en slaappatronen. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met zorgverleners voor opvolging.
 4. Zorg op Afstand:
  • Videoconferentie en communicatiesystemen waarmee zorgverleners op afstand kunnen communiceren met patiënten, hun gezondheid kunnen evalueren en advies kunnen geven.
 5. Automatisering van Dagelijkse Taken:
  • Slimme apparaten die dagelijkse taken vergemakkelijken, zoals slimme verlichting, thermostaten en deursloten, kunnen het dagelijks leven van mensen met beperkingen of ouderen verbeteren.
 6. Dwaaldetectie:
  • Gebruik van slimme sensoren om te detecteren wanneer een persoon met dementie mogelijk verdwaald is, waardoor zorgverleners tijdig kunnen ingrijpen.

De integratie van domotica in de zorg biedt mogelijkheden voor het vergroten van de zelfstandigheid, veiligheid en kwaliteit van leven van individuen, met name ouderen of mensen met specifieke zorgbehoeften. Het draagt bij aan het concept van “langer thuis blijven wonen” en bevordert zorg op maat.