Is 380 volt dodelijk?

Een spanning van 380 volt kan potentieel dodelijk zijn als er onjuist mee wordt omgegaan. Elektrische schokken met een spanning van 380 volt hebben het potentieel om ernstige verwondingen te veroorzaken, vooral als de stroomsterkte hoog is en de schok het hart beïnvloedt.

Het risico op letsel bij een spanning van 380 volt hangt af van verschillende factoren, waaronder de weerstand van het menselijk lichaam, de duur van blootstelling, het pad dat de stroom door het lichaam volgt en individuele gezondheidsomstandigheden.

Het is van het grootste belang om voorzichtig te zijn bij het omgaan met elektriciteit, met name bij hogere spanningen. Elektrisch werk moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, en veiligheidsmaatregelen, zoals het uitschakelen van de stroom voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moeten strikt worden gevolgd. Onjuist omgaan met elektrische installaties kan ernstige gevolgen hebben, inclusief dodelijke elektrische schokken.