Hoeveel watt is 8 kVA?

Het vermogen (in watt) kan worden berekend door de schijnbare kracht (kVA) te vermenigvuldigen met de arbeidsfactor. De arbeidsfactor is een dimensieloze eenheid die de verhouding tussen de schijnbare kracht (kVA) en de werkelijke kracht (kW) aangeeft.

De formule voor het vermogen (kW) is:

Vermogen (kW)=Schijnbaar vermogen (kVA)×Arbeidsfactor

Als je de arbeidsfactor niet kent, kun je geen precieze conversie maken van kVA naar kW. In veel praktische situaties wordt echter aangenomen dat de arbeidsfactor gelijk is aan 1, wat betekent dat het vermogen gelijk is aan het schijnbare vermogen.

Dus, als we aannemen dat de arbeidsfactor 1 is, dan zou 8 kVA gelijk zijn aan 8 kW. Houd er rekening mee dat dit een vereenvoudigde benadering is en dat de werkelijke arbeidsfactor van het systeem de conversie kan beïnvloeden.