Hoeveel procent van de Nederlandse energie is duurzaam 2023?

Het aandeel duurzame energie varieert wereldwijd en wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder beleid, geografie, hulpbronnen en technologische ontwikkelingen. In Europa staat Zweden bekend om zijn hoog aandeel duurzame energie. Zweden heeft een aanzienlijk deel van zijn energieproductie afkomstig uit hernieuwbare bronnen, met name waterkracht, windenergie en biomassa.

Het exacte percentage duurzame energie kan echter jaarlijks veranderen, en het is raadzaam om de meest recente statistieken te raadplegen voor de actuele cijfers. Over het algemeen hebben veel Europese landen aanzienlijke vooruitgang geboekt in de richting van duurzame energie, met inbegrip van landen zoals Denemarken, Noorwegen, IJsland en Duitsland. Deze landen hebben substantiële investeringen gedaan in hernieuwbare energiebronnen en hebben ambitieuze doelstellingen voor het verminderen van koolstofemissies.