Hoeveel is 1 ampère?

Eén ampère (A) is de eenheid van elektrische stroom in het Internationale Stelsel van Eenheden (SI). Het staat voor de hoeveelheid elektrische lading die per seconde door een geleider stroomt als er een constante stroom is van één coulomb. Met andere woorden, 1 ampère is gelijk aan 1 coulomb per seconde.

In termen van formules wordt stroom (I) uitgedrukt als:

�=��

waarbij:

  • de stroom is in ampère,
  • de elektrische lading is in coulomb, en
  • de tijd is in seconden.

Dus als bijvoorbeeld een elektrische stroom van 1 ampère door een geleider stroomt gedurende 1 seconde, is de hoeveelheid overgedragen lading 1 coulomb.