Een niet-geaard stopcontact is te herkennen aan het ontbreken van de derde opening, ook wel bekend als de aardingspin of -contact. In Nederland hebben geaarde stopcontacten doorgaans drie openingen, terwijl niet-geaarde stopcontacten er slechts twee hebben.

Hier zijn enkele kenmerken van niet-geaarde stopcontacten:

  1. Twee openingen: Een niet-geaard stopcontact heeft slechts twee openingen: een fasecontact (meestal de rechteropening) en een nulcontact (meestal de linkeropening).
  2. Afwezigheid van aardingspin: In tegenstelling tot geaarde stopcontacten, waar een derde opening wordt gebruikt voor de aarding, ontbreekt deze aardingspin of -contact bij niet-geaarde stopcontacten.
  3. Oudere constructies: In oudere woningen en gebouwen zijn niet-geaarde stopcontacten vaak gebruikelijker. Bij renovaties wordt meestal aanbevolen om over te schakelen naar geaarde stopcontacten voor een betere elektrische veiligheid.

Het is belangrijk om te weten of een stopcontact geaard is, omdat sommige elektrische apparaten en apparatuur een geaard stopcontact vereisen voor veilig gebruik. In moderne constructies wordt vaak de voorkeur gegeven aan geaarde stopcontacten in ruimtes waar water aanwezig is, zoals keukens en badkamers, om de veiligheid te vergroten.

Als je twijfelt over de aarding van een stopcontact, kun je een gekwalificeerde elektricien raadplegen om het te inspecteren en indien nodig bij te werken naar een geaard stopcontact volgens de geldende elektrische normen.