Hoeveel CO2-uitstoot bespaar ik door elektrisch te rijden?

Elektrisch rijden kan aanzienlijke voordelen bieden voor het verminderen van de CO2-uitstoot in vergelijking met rijden op benzine- of dieselbrandstof. De exacte hoeveelheid CO2-besparing hangt echter af van verschillende factoren, waaronder de energiebron voor het opladen van de elektrische auto.

  1. Directe uitstoot: Elektrische auto’s hebben geen uitlaatemissies, wat betekent dat ze geen CO2 en andere verontreinigende stoffen uitstoten tijdens het rijden. Dit resulteert in een directe vermindering van de CO2-uitstoot in vergelijking met een conventionele auto met een verbrandingsmotor.
  2. Energiebron: De hoeveelheid CO2-uitstoot die wordt bespaard, hangt sterk af van de energiebron die wordt gebruikt om de elektrische auto op te laden. Als de elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare bronnen zoals zonne- of windenergie, is de CO2-voetafdruk van elektrisch rijden veel lager. Als de elektriciteit echter afkomstig is van fossiele brandstoffen, kan de CO2-uitstoot hoger zijn, hoewel nog steeds lager dan bij een conventionele auto.
  3. Well-to-wheel-analyse: Om een volledig beeld te krijgen van de CO2-uitstoot van elektrische voertuigen, wordt vaak een “well-to-wheel”-analyse uitgevoerd. Dit omvat het evalueren van de CO2-uitstoot gedurende de volledige levenscyclus, inclusief de productie van de auto, de productie van elektriciteit en het rijden zelf. Over het algemeen tonen studies aan dat elektrische auto’s zelfs bij gebruik van elektriciteit uit het gemengde elektriciteitsnet nog steeds een lagere CO2-uitstoot hebben in vergelijking met auto’s met een verbrandingsmotor.

Het exacte bedrag van de CO2-besparing kan variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals de energiemix in uw regio en het rijgedrag. Over het algemeen kan elektrisch rijden echter een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van een schonere en duurzamere mobiliteit.